Není expanze jako EXPANZE Tisk

Zneužití civilních dopravních letadel při teroristických útocích v New Yorku v září roku 2001 vedlo v celém světě k výraznému posílení bezpečnostních opatření v letecké dopravě. Jejich součástí je také častější přítomnost ozbrojených doprovodců (tzv. Air Marshalů) na palubách letadel, kteří jsou v letadle utajeni a ozbrojeni služební zbraní. Použití služební zbraně v letadle je, stejně jako v jiných prostorech, krajní prostředek řešení kritické situace. V případě, že k němu ve velmi výjimečné situaci dojde, musí mít střela maximální ranivý a zastavující účinek. Požadavek rychlého zneškodnění nebezpečného pachatele prvním výstřelem je v letadle dominantní vzhledem ke zranitelnosti letadla a vysokým ztrátám na životech i materiálním škodám, které hrozí v případě havárie letadla v důsledku útoku na palubě během letu. Současně však v prostoru kabiny letadla plném cestujících nesmí dojít k ohrožení dalších nezúčastněných osob a rovněž k poškození některých citlivých části letadla.

Záběr z filmu Non-Stop

Obr.1 – Záběr z filmu Non-Stop, jehož příběh plný dramatických zvratů se téměř celý odehrává na palubě dopravního letadla na lince z New Yorku do Londýna. U.S. Air Marshal (Liam Neeson) zde čelí nejen nebezpečným únoscům a vyděračům (http://hbowatch.com/movie-review-non-stop)

Základní výzbrojí příslušníků ozbrojených doprovodů je pistole s expanzivním střelivem. Ve světě je v jednotkách Air Marshal používáno široké spektrum nábojů s expanzivními střelami od předních světových výrobců. Tyto policejní náboje však nebyly specificky vyvíjeny pro použití v letadle a proto jsou mezi nimi z hlediska naplnění výše uvedených, protichůdných požadavků značné rozdíly, zejména v úrovni nežádoucích kolaterálních účinků na okolí.

V České republice, jako jedné z mála zemí světa, bylo v rámci projektu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR s názvem MUNIPOL vyvinuto speciální policejní pistolové střelivo, šité na míru pro jednotky Air Marshal. Na vývoji náboje označeného 9 mm AM měl rozhodující podíl Ing. Rydlo, ve spolupráci s týmem z katedry zbraní a munice, doplněným externími spolupracovníky.

Náboj 9 mm AM je jednoúčelový, určený pro primární použití v letadle. Jeho velmi lehká mosazná střela s vysokou počáteční rychlostí přesahující úctyhodných 500 m/s a s velmi vysokou počáteční kinetickou energií, okolo 650 J. Tato střela díky specificky modifikovanému materiálu a otevřené expanzivní dutině podléhá po zásahu živého cíle značné radiální deformaci (tzv. expanzi) a v důsledku toho předává zasaženému cíli maximum kinetické energie (obr.2). Tím roste ranivost střely a snižuje se pravděpodobnost ohrožení nezúčastněných osob i poškození kritických uzlů letadla.

Náboj 9mm AM - vlevo se střelou

Obr.2 – Náboj 9 mm AM – vlevo se střelou, vpravo v řezu, uprostřed dvě expandované střely po průniku substitucemi nahrazujícími trup a hlavu člověka.

Protože střelba v letadle v reálné situaci by byla nejčastěji vedena na hrudník, případně hlavu útočníka (obr.3), je třeba střelivo pro ozbrojené doprovody posuzovat především z hlediska účinků na tyto části těla. Hodnocení ranivého účinku střeliva vychází z výsledků speciálních balistických experimentů, při nichž jsou používány technické (neživé) náhradní cíle, zastupující výše uvedené části těla člověka.

Z výcviku příslušníků Air Marshal

Obr.3 – Z výcviku příslušníků Air Marshal v zahraničí

Dále jsou uvedeny výsledky srovnávacích balistických experimentů, které byly v minulém období při testování nově vyvinutého náboje provedeny na Univerzitě obrany, katedře zbraní a munice. Při těchto experimentech byl jako substituce trupu použit blok želatiny ve tvaru pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 15 x 15 x 35 cm. Náhrada lidské hlavy byla tvořena dvěma základními prvky – na obou čelech umístěnými plochými kostními polymerovými substitucemi Synbone (náhrada lebky), mezi něž byla vložena substituce měkkých mozkových tkání v podobě želatinového bloku o rozměrech 15 x 15 x17,5 cm, tedy poloviny bloku tvořícího substituci trupu. Vše bylo vloženo do tuhého ocelového rámu (obr.4).

Substituce hlavy

Obr.4 – Substituce nahrazující při experimentech v oblasti ranivé balistiky lidskou hlavu (odhad: IQ = 0);

Náboj označený 9 mm AM vykázal při experimentech v hodnocených parametrech nejlepší výsledky ze všech zkoušených nábojů. Ke srovnání byla použita široká škála policejních nábojů v ráži 9 mm Luger, mj. nový český náboj HS (výrobce Sellier&Bellot), americké EFMJ (Federal), Gold Dot (Speer) a Golden Saber (Remington), dále původem německé Action 1, Action 5 (oba nyní RUAG), QD1 (MEN/CBC) a italský EMB (Fiocchi). Jako kritérium ranivosti byla uvažována předaná energie substituci trupu a hlavy. Zatímco běžná celoplášťová, nedeformující se střela ráže 9 mm substituci trupu délky 35 cm s rezervou prostřelí, při použití expanzivního střeliva je střela ve většině případů blokem zachycena. Hodnocení účinku střely na trup je tedy jednoduché - čím vyšší dopadová energie střely, tím vyšší účinek.

U hlavy je hodnocení ranivé schopnosti střely (tzv. ranivého potenciálu) poněkud složitější, neboť střela cílem obvykle pronikne. Hodnotí se proto jednak předaná energie cíli hlava v Joulech (hodnoty předané energie uvedeny ve sloupcích na obr.5), která by měla být co největší (= maximální stupeň paralyzování útočníka na palubě letadla), jednak měrná zbytková energie střely po průniku terčem hlava v Joulech na čtvereční metr (obr. 6), která by naopak měla být co nejmenší (vyloučení zranění nezúčastněných osob – cestujících či palubního personálu v letadle).

Ranivý potenciál střely AM ve srovnání se střelami konkurenčních nábojů je v souhrnu výrazně vyšší. Oproti hojně rozšířenému náboji Action 5 se ranivý potenciál náboje AM v případě substituce trupu zvýšil o 24 % a v případě substituce hlavy dokonce o 45 % (obr. 5). Výletová rychlost po proniknutí substitucí hlavy činí u střely AM v průměru pouhých 10 m/s oproti 150 m/s v případě střely Action 5; střela AM tak po průniku hlavou již pro další nezúčastněné osoby není nebezpečná, neboť její zbytková energie je skoro nulová a navíc nemůže narušit konstrukci trupu letadla (obr. 6).

Srovnání ranivého potenciálu policejních nábojů

Obr. 5 – Srovnání ranivého potenciálu policejních nábojů s expanzivními střelami; údaj v procentech je vztažen k náboji Action 5 (100 %). Náboj AM má téměř 1,5 x větší předanou energii oproti náboji Action 5 – je tedy podstatně účinnější

Srovnání zbytkového ranivého potenciálu

Obr. 6 – Srovnání zbytkového ranivého potenciálu policejních nábojů s expanzivními střelami; údaj v procentech je vztažen k náboji Action 5 (100 %). Náboj AM má pouze 1 % zbytkové měrné energie náboje Action 5 – má tedy zanedbatelné kolaterální účinky

Z obou sloupcových grafů plyne, že výborných výsledků dosáhl při hodnocení podle definovaných kritérií i nový policejní náboj HS od Sellier&Bellot Vlašim, i když byl vyvíjen pro obecné policejní použití, hlavně na povrchu zemském. V těsném závěsu za ním je náboj EFMJ. Bohužel ani jeden z těchto nábojů není ve výzbroji jednotek Air Marshal zaveden. Naopak nejhůře v testech dopadla Remingtonova Zlatá šavle. Šerm v letadle je zkrátka obtížná disciplína, nejen pro Air Marshaly.

Při střeleckých experimentech zaměřených na hodnocení ranivého potenciálu uvedeného střeliva byly v široké míře používány vysokorychlostní kamery s rychlostí záznamu až 30 000 fps (obrázků za sekundu). Na obr. 7 je snímek ze spojitého záznamu vysokorychlostní kamery Fastcam MINI UX 100 firmy Photron, na němž je vidět uvnitř želatinového „mozku“ obrovská dočasná dutina DD o objemu přes půl litru, vyvolaná průnikem expandované střely AM, která by ve skutečné situaci nedala pachateli žádnou šanci od okamžiku zásahu kebule cokoli domyslet, natož dodělat.

Průnik střely AM cílem hlava

Obr.7 – Průnik střely AM cílem hlava, pohyb střely zprava doleva (ze záznamu vysokorychlostní kamery); střela je na konci želatinového bloku vlevo, její rychlost je téměř nulová, vpravo je vidět destrukci přední ploché kosti v důsledku rozpínání dočasné dutiny v želatinovém bloku; celý záznam je možné shlédnout na tomto webu.

Celý záznam v plné kvalitě (13Mb / 37 sec) - ke stažení zde

O testování nového náboje 9 mm AM projevily zájem i zahraniční jednotky Air Marshal z Holandska, Rakouska, Francie, Polska a Rumunska. Zda budou čeští a případně i zahraniční Air Marshalové v zásobnících svých pistolí nosit nové střelivo 9 mm AM, bude záviset na rozhodnutí příslušných ústředních policejních složek. Náboj 9 mm AM spolehlivou expanzi střely v živých tkáních a jejich substitucích zvládá výborně a věřme, že úspěšně zvládne i expanzi do světa.

Projekt vývoje náboje 9 mm AM byl realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR (Projekt Bezpečnostního výzkumu MV ČR s názvem MUNIPOL, id. kód VG20112015-037).

Autor: Jan Komenda, březen 2016