Manipulace se zbraní - nové vydání 2018 Tisk

Manipulace se zbraní, Komenda 2018 - brožuraV červenci 2018 jsem vydal již 5.vydání publikace Manipulace se zbraní při zkoušce odborné způsobilosti pro žadatele o zbrojní průkaz, která je učena pro žadatele o vydání zbrojního průkazu k přípravě k praktické části zkoušky odborné způsobilosti. Brožura objasňuje základní zásady pro bezpečnou manipulaci se zbraněmi v rozsahu požadovaném při zkoušce. Je napsána tak, aby vysvětlila problém v obecné rovině a na typových zbraních (pistoli, malorážce a brokovnici), které jsou při zkouškách odborné způsobilosti používány nejčastěji, objasnila nezbytné praktické dovednosti, které by měl bez problémů ovládat každý žadatel o vydání zbrojního průkazu.

V úvodní části brožury jsou obecné zásady manipulace se zbraněmi. Následuje základní charakteristika pistolí, (krátce i revolverů), malorážek a brokovnic, včetně jejich střeliva, a ke každému ze tří základních typů zájmových zbraní jsou uvedeny detailní postupy manipulace se zbraní (kontrola zbraně, rozborka / sborka) včetně postupu střelce při střelbě (nabíjení zbraně, střelba, ukončení střelby, závada na zbrani) a vlastní střelby. Text je doplněn více než 50 ilustračními obrázky a v příloze je aktuální verze Nařízení vlády č. 315 / 2011 Sb. o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti, které podrobně vymezuje spolu ze zákonem o zbraních a jeho prováděcí vyhláškou mantinely zkoušky.

5. upravené a doplněné vydání 2018, 102 stran A5, prodejní cena 143 Kč s DPH.

Brožura je dostupná od podzimu 2018 na knižním trhu, i u některých prodejců zbraní.

Objednávky dobírky pouze mailem na :   zbrkni (závin) volny.cz

S přáním úspěchu nejen u zkoušky

Jan Komenda