Neletální zbraně v sebeobraně – PRO a PROTI, aneb vyměníme olovo za gumu? Tisk

 

Úvodem

MR-35 Neletální, tedy nesmrtící zbraně tvoří relativně samostatnou a velmi specifickou část zbraňového spektra. Do této skupiny se obecně řadí takové zbraně (zejména palné), při jejichž použití proti živému tvoru (člověku, popř. i zvířeti) v rámci služebního zákroku nebo sebeobrany nemohou vzniknout vážná zraněn, která by mohla mít fatální následky. Nesmrtící účinky neletálních zbraní jsou však podmíněny jejich správným použitím podle definovaných pravidel. Pokud jsou tato pravidla porušena, může se i neletální zbraň snadno stát smrtícím nástrojem.

Věci Veřejné přišly na konci letošního léta s iniciativou zaměřenou na změnu české legislativy ve prospěch držení a použití vybraných typů neletálních zbraní s kinetickými* (nejčastěji pryžovými) střelami v rámci sebeobranných aktivit (zpočátku ve vlastním obydlí, následně i mimo něj). V současné době patří zbraně vystřelující nesmrtící střely (tzv. gumostříly) většinou do kategorie B nebo C, a jsou tedy na zbrojní průkaz, což chce poslanec Vít Bárta změnit. Pokud se mu to podaří, lze očekávat, že občanské aktivity s těmito zbraněmi nabudou na intenzitě a o neletálních zbraních jako možné alternativě pro sebeobranu bude uvažovat určitý, dnes těžko odhadnutelný segment české populace.

* Pod pojmem neletální kinetická střela se rozumí střela působící na povrch těla živého cíle mechanickými účinky, které jsou dány kinetickou dopadovou energií střely. NL kinetická střela působí na živý cíl bez porušení kožního krytu a neproniká do tkání těla. Při nárazu na povrch těla vyvolává kinetická střela obvykle bolestivé povrchové zranění - pohmožděninu, podobně jako při úderu kamenem, tupým předmětem, nebo třeba i baseballovou pálkou.


Obr.1 – Kulovité pryžové kinetické střely různých ráží od 7,5 do 44 mm vystřelované z neletálních zbraní


Přednosti a nedostatky NL zbraní

Přednosti a nedostatky použití neletálních (NL) zbraní s kinetickými střelami v sebeobraně (přesněji při ochraně zdraví, života a majetku) proti nepozvaným návštěvníkům ve vlastním bytě či domě, popř. i na ulici uvádí následující kladně-záporné dvojdesatero:

 

Klady:

 1. Mám k dispozici zbraň, s limitovanými účinky, která je k obraně lepší, než holé ruce.
 2. NL zbraň mohu proti útočníkovi bez zbytečných obav použít i v situacích kdy není ohrožen život můj a mých bližních.
 3. Při použití NL zbraně šetřím život útočníka a mám tak vyšší šanci, že nevybočím z mezí nutné obrany. Tento plus bude plus2 v případě omylu při použití NL zbraně.
 4. Když cíl (útočníka) pryžovou střelou netrefím, nemůžu vážně zranit nezúčastněné osoby a neudělám doma ani venku větší škodu.
 5. NL zbraň si mohu pořídit, i když jiné (smrtící) zbraně zásadně odmítám.
 6. Mám snadnější přístup ke zbrani i střelivu, nepotřebuji zbrojní průkaz.
 7. NL zbraň může využít k sebeobraně i jiný zletilý člen mé rodiny.
 8. Uvolnění NL zbraní do domácností bude mít i preventivní význam (větší respekt potenciálních pachatelů, posílení významu nedotknutelnosti obydlí).
 9. Možná mi bude stačit útočníka namířenou NL zbraní (většinou podobného vzhledu se zbraní smrtící) jen zastrašit, a nebudu ji muset použít ke střelbě. NL zbraň v domácnosti tak může být pro mne a mé bližní významnou psychologickou oporou zvyšující pocit bezpečí.
 10. NL zbraně pracují s výrazně menšími tlaky při výmetu střely z hlavně, než zbraně smrtící a možnost jejich havárie při střelbě (např. roztržení hlavně) je proto téměř vyloučena. Nebezpečné však může být použití nestandardního střeliva, nebo laická úprava NL zbraně ke zvýšení jejích účinků.

Zápory:

 1. Mám doma zbraň, která má sice přívlastek nesmrtící, ale při jejím chybném použití může i zabíjet. Proto musím být dobře připraven (po stránce technické, taktické, právní i zdravotní – včetně poskytnutí první pomoci zlosynovi a s rostoucí emancipací i zlodceři) a znát možnosti mé NL zbraně; jinak může být při použití příliš účinná (až smrtící pro útočníka), nebo málo účinná (neubráním se).
 2. S vyšší účinností NL zbraně roste i její nebezpečnost (zastavující schopnost a bezpečnost NL zbraně jsou spojené nádoby).
 3. Účinnost a zastavující schopnost NL zbraně nemusí být vždy takové, jaké předpokládám, nebo jaké deklaruje výrobce, prodejce zbraně (útočník se může na moji obranu NL zbraní připravit – např. tím, že si obleče silný oděv). Omráčení vetřelce zásahem kinetickou střelou na dobu 10 až 20 minut do příjezdu policie je u většiny NL zbraní nereálné.
 4. Použitím méně účinné NL zbraně mohu vyprovokovat odhodlaného útočníka (lupiče) ke zvýšení  brutality útoku, nebo i k použití smrtící zbraně.
 5. Vystřelená pryžová střela odražená od zdi, dveří a jiné pevné překážky může zranit i mě, nebo mé blízké. Ještě více nebezpečné mohou být střepy z rozbitého okna.
 6. Jsem-li méně zodpovědný jedinec, může být existence mé NL zbraně v domácnosti problematická ve spojení s alkoholem, drogami, nebo při domácích hádkách (nezodpovědné použití).
 7. K mé nezajištěné NL zbrani v domácnosti (připravené k rychlému použití v případě potřeby) se mohou dostat bez dozoru děti a způsobit si vážná zranění.
 8. Budu-li naopak mít doma NL zbraň zabezpečenu uložením na nepřístupném místě, nebude pro obranu v případě nouze použitelná.
 9. NL zbraň je zbraní jednoúčelovou, její použití v rámci zájmových sportovních aktivit (střelba na střelnici) je problematické. Přesto bych si měl NL zbraň občas prověřit i střelbou do terče (funkčnost, přesnost).
 10. Za neletální střelivo zaplatím zpravidla víc, než za standardní střelivo se smrtícími účinky obdobné ráže, navíc má i kratší životnost (např. stárnutí pryže); NL zbraň může být naopak levnější, než smrtící ekvivalent.

 

Závěr

Z uvedeného NL-dvojdesatera vyplývá, že výhody i nevýhody použití NL zbraní v domácnosti i na ulici jsou v relativní rovnováze. Pokud se podaří prosadit v Parlamentu legislativní změny, které uvolní NL zbraně pro sebeobranu, řada Čechů bude zvažovat koupi NL zbraně. Část z nich však nakonec usoudí, že pro sebeobranu je vhodnější mít na případnou domácí „desinfekci“ vetřelce připravenu za dveřmi brokovnici nebo výkonný sprej s dráždivou látkou (vhodný i na ulici), které jsou skutečně schopny jej bez kompromisů ochromit a zpacifikovat až do příjezdu policie (v domácích podmínkách), resp. vytvořit prostor k útěku (na ulici).

Pokud se rozhodneme pořídit si NL zbraň, jakou si vybrat? Tato otázka je zatím předčasná. V současnosti sice existuje široká škála NL zbraní, od malých pistolí a revolverů až po ruční kanóny (viz fotografie níže a starší článek v sekci Poradna/Technika). I když je řada z nich od českých výrobců, na českém trhu jsou spíše výjimečné, protože u nás mezi Šumavou, Krkonoši, Jeseníky a Beskydy preferujeme spíše zbraně smrtící (které si však většinou nekupujeme kvůli zabíjení) a naše zákony nás v této oblibě nijak zásadně neomezují. S ohledem na prioritní požadavek nesmrtících účinků NL zbraní pro sebeobranu budou zcela jistě definovány určité omezující balistické limity, které rozdělí existující NL zbraně na ty dovolené, použitelné k sebeobraně, a ty druhé. Pak bude výběr mnohem jednodušší.

Bude na každém, kdo zvažuje možnost použití NL zbraně k sebeobraně ve svém bytě či domě, či dokonce na ulici, aby zvážil přínosy a rizika takového kroku. Ve volbě vhodného sebeobranného prostředku máme my Češi již tradičně poměrně široké možnosti, které nejsou samozřejmostí ani v rozvinutých západních demokraciích. Již dnes je jasné, že NL zbraně budou mít v těch smrtících v naší zemi velmi zdatného soupeře a jen stěží dojde v ČR k takovému rozšíření NL zbraní jako v zemích, kde je v civilním sektoru držení běžných smrtících zbraní pro obranné účely legislativně omezeno a k sebeobraně jsou dovoleny pouze NL zbraně (jako např. ve státech bývalého Sovětského Svazu). Přesto je však nepochybné, že NL zbraním (nejen za domovními dveřmi) patří budoucnost - i s ohledem na frekventovaný slogan „Co tě nezabije, to tě posílí“, který nabývá v souvislosti s neletálními zbraněmi nových dimenzí.

 

Obr.2 – Relativně šetrný a tím i bezpečný NL česko-francouzský revolver Safegom vystřelující měkké pryžové střely ráže 11,6 mm (viz samostatný článek Nesmrtící zbraně a rychlovideo se skotačící střelou v gelovém bloku v sekci Videa/Balistika)

 

Obr.3 – Malá, ale velmi účinná ruská pistolka OSA se čtyřmi hlavněmi ráže 18 mm (existuje i ve dvouhlavňové variantě)

 

Obr.4 – Ruční NL kanón Kraken ráže 59/68 mm, s nímž poslanec Bárta zahájil kampaň za uvolnění NL zbraní do našich příbytků i ulic (viz video s účinky tenisového míče na substituci živého cíle v sekci Videa/Balistika)

 

Obr.5 – Francouzský policejní dvouhlavňový Flash-Ball ráže 44 mm


Autor: Jan Komenda, prosinec 2012