top
logo

Počítadlo

TOPlist

Knihy z naší nabídky


feed-image Feed Entries
Úvodní Poradna
Poradna
Potřebuji seznam balistiků s akreditací na schvalování střelnic. Tisk Email
Poradna - Střelnice

Otázka byla položena návštěvníkem tohoto webu v sekci Ptejte se.

Dáda napsal:
16. 4. 2007 (09:30)


dobrý den, mám dotaz - potřebuji seznam balistiků s alreditací na schvalování střelnic - dá mi někdo nějaký link, prosím? díky.
Celý článek...
 
Podkaliberní tankové střelivo Tisk Email
Poradna - Technika

Odkaz: Videozáznam "Let tankové podkaliberní střely vzduchem "

Náboje s podkaliberními průbojnými střelami jsou základním druhem střeliva všech moderních tanků. Jsou určeny k ničení silně obrněných cílů. Soudobé šípové průbojné podkaliberní , velmi štíhlé střely jsou vyráběny z oceli nebo ze slitin wolframu, popř. z ochuzeného uranu. Vynikají nejen vysokou hmotností a počáteční rychlostí (až 5 Machů), a tedy i energií (energie střely na počátku dráhy je srovnatelná s energií středního tanku jedoucího rychlostí 80 km/h), ale i velkou průbojností a účinností za pancířem. Ochuzený uran je sice dobře využitým odpadem z výroby paliva pro jaderné reaktory, avšak k ekologickému materiálu má hodně daleko. Je mírně radioaktivní a oxidy uranu vznikající po rozpadu střely jsou toxické.

Celý článek...
 
Jakým způsobem byl opracován rám pistole vz.52 ? Tisk Email
Poradna - Technika

Otázka byla položena návštěvníkem tohoto webu v sekci Diskuze.

Miroslav Benák napsal:
5. 10. 2007 (09:57)


Prosím o sdělení jakým způsobem byl opracován rám pistole vz.52. Má po svém obvodu netradičně příčné rýhy po nástroji jako by byl soustružen, nelze však najít společnou osu. Děkují za odpověd, případně odkaz.
Jedná se mi o obvodovou radiusovou část o poloměru 20mm. Studiem problému jsem došel k názoru, že se jedná o jakýsi kyvný nástroj,nemám to však ověřené. Děkuji za zájem o tuto problematiku a těším se na odpověd.
Celý článek...
 
Nitroglycerin Tisk Email
Poradna - Technika
Nitroglycerin je olejovitá bezbarvá až nažloutlá toxická kapalina, která se velmi snadno (při nárazu nebo rychlém zahřátí) přivádí k výbuchu za uvolnění značného množství energie. Vzhledem k tomu je i přeprava nitroglycerinu poměrně nebezpečná, což zásadním způsobem omezovalo praktické využití této výbušniny v dobách, kdy byl k dispozici pro trhací práce pouze černý prach a střelná bavlna.

Chemicky je nitroglycerin trojnásobným esterem glycerolu s kyselinou dusičnou (glyceroltrinitrát), sumární vzorec C3H5N3O9. Při pokojové teplotě je nitroglycerin kapalinou, která tuhne při 13 °C. Detonační rychlost kapalného nitroglycerinu je 7 700 m/s a tuhý nitroglycerin detonuje rychlostí až 9 000 m/s – patří tedy mezi nejbrizantnější výbušniny.

Nitroglycerin byl objeven v roce 1847 italským chemikem Ascaniem Sobrerem. Jako základní složka dynamitu představuje jednu z klíčových sloučenin ve výrobě trhavin i střelivin od 19. století dodnes.

Další využití nachází nitroglycerin v medicíně. Hlavní účinek jeho působení na lidský organizmus spočívá v rychlém rozšiřování tepen a tím i poklesu krevního tlaku. Používá se jako lék především u pacientů s chorobami srdce a vysokým krevním tlakem. Ihned po zpozorování nástupu srdečních problémů (bušení srdce, fibrilace) by si měl pacient zasunout tabletku s malým množstvím nitroglycerinu (obvykle 0,1mg) pod jazyk a nechat ji rozpustit. V současné době jsou k dispozici i preparáty, v nichž je nitroglycerin podáván ve formě 1% roztoku v alkoholu a doporučená dávka v tomto případě nemá překročit několik kapek.

Nitroglycerin totiž patří mezi značně toxické látky a již dávka několika desítek miligramů může způsobit smrt člověka. Těžká otrava se projevuje bolestmi, křečemi, zmodráním sliznic, poruchami zraku a otoky. Postiženého je třeba přemístit na čerstvý vzduch a podávat silnou kávu nebo léky proti bolesti hlavy.

Působení na lidský organizmus je silně individuální a obvykle při dlouhodobějším styku s touto látkou dochází k přivykání na zvýšené dávky. Dlouhodobá práce s nitroglycerinem nezpůsobuje chronické otravy a z toxikologického hlediska není proto zařazen mezi průmyslové jedy.

 

 
Výstava v Muzeu Policie ČR: Tisk Email
Poradna - Technika

Amatérsky upravované a podomácku vyráběné střelné zbraně
prodloužena do 30. 6. 2008

Námětem velmi specifické výstavy zahájené v Muzeu Policie ČR v Praze v září 2007, je problematika amatérsky upravovaných a podomácku vyráběných střelných (především palných) zbraní. Téma bylo v Muzeu Policie ČR již v minulosti prezentováno v rámci expozice, ovšem bez zásadnějšího zpracování – předměty byly vystaveny na malé ploše pouze jako sbírkové unikáty. Krátkodobá výstava si klade za cíl představit návštěvníkovi toto téma v rámci určité koncepce, kdy jsou samostatně prezentovány jednotlivé typy upravovaných a podomácku vyráběných zbraní.

Celý článek...
 
Inteligentní munice Tisk Email
Poradna - Technika

K inteligentní munici se řadí všechny druhy munice (zejména munice s ničivými účinky), které využívají při své funkci prvky umělé inteligence (Artificial Intelligence – AI) - např. při vyhledávání a selekci ničeného cíle, popř. i ničení cíle. Inteligentní munice je schopna během bojového použití svou funkci bez účasti obsluhy zbraňového systému tvořivě přizpůsobit aktuální situaci na bojišti a s maximální efektivností tak využít ničivou energii zalaborovaných výbušnin. V oblasti pozemní výzbroje armád dnes patří do této skupiny především nejmodernější sofistikované druhy dělostřeleckého střeliva a jiných druhů munice (zejména ženijních min a raket).

Některé druhy munice naopak inteligence z nejrůznějších důvodů nepoznamenala (např. ruční granáty a střelivo pro ruční zbraně) a jejich AIQ tak i nadále zůstává na bodu mrazu. Vždyť takový inteligentní ruční granát, jenž by mohl být chytřejší než pěšák, který jej hází, by byl docela dobrým sebevražedným nástrojem. Ale vraťme se do reality.

Stupeň umělé inteligence munice se odvíjí od kvality „mozku“ munice – iniciačního zařízení. Jeho pyrotechnické, mechanické a elektronické prvky musí zajišťovat nejen vysokou bezpečnost munice, ale i její funkční spolehlivost a určitou „kreativní“ schopnost.

Vývoj a zavádění inteligentní munice do výzbroje nejvyspělejších armád je projevem kvalitativního zbrojení, kdy relativně malé počty inteligentních zbraňových systémů mohou snadno získat převahu nad početnými („hloupými“) systémy bez stop inteligence. Inteligentní munice často umožňuje ničit cíle zcela novými postupy, které by u příbuzných klasických druhů munice vůbec nepřicházely v úvahu. Tím výrazně roste její bojová efektivnost. Podle předpokladů zbrojních expertů bude inteligentní munice v procesu kvalitativního zbrojení postupně nahrazovat munici klasickou. Tím se dosáhne vyšších účinků v cíli s menším množstvím použité munice. Extrémní cena inteligentní munice tak bude stále méně výrazným limitujícím faktorem.

Podívejme se nyní na několik úspěšných a v praxi využívaných příkladů využití umělé inteligence v zavedených muničních kompletech současnosti.

Nezanedbatelné znaky inteligence jsou patrné u dělostřeleckých střel s prvky aktivní submunice (obr.1 a 2), které jsou po výmetu z těla střely nad povrchem Země, na němž jsou rozmístěny cíle, schopny pomocí vhodných senzorů najít vhodný obrněný cíl a zničit jej shora zásahem masivního kovového průbojného jádra typu EFP (Explosively Formed Projectile) vytvarovaného a urychleného výbuchem trhaviny. S využitím tohoto typu munice lze dělostřelecké zbraně využít i k ničení jednotlivých obrněných cílů nepřímou střelbou až na hranice maximálního dostřelu, tj. až na vzdálenosti několika (max. 4) desítek kilometrů (zbraňové systémy IFPA - Indirect Fire Precision Attack, munice PGM – Precision Guided Munition).Obrázek 1 - Funkce aktivní submunice dělostřelecké kontejnerové střely nad prostorem obrněných cílů protivníka (submunice typu EFP je vybavena kormidly) Obrázek 2 - Dělostřelecká střela SMArt ráže 155 mm se dvěma prvky aktivní průbojné submunice s náplní typu EFP (submunice je vybavena padákem)

Výše popsané typy inteligentních dělostřeleckých střel se vyznačují plně autonomní funkcí, po výstřelu nezávislou na člověku a patří tedy jednak do skupiny zbraňových systémů F&F (Fire & Forget – vystřel a zapomeň), jednak do pokrokové muniční skupiny ICM (Improved Conventional Munition).

Typickým druhem inteligentní munice, která se stala v posledních desetiletích jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících skupin výzbroje, jsou ženijní protitankové (PT) miny. Tyto miny vyšších generací jsou schopny vyřadit obrněný cíl s velmi vysokou efektivností (vyjádřenou velikostí plochy terénu účinně pokryté adjustovanou minou i poměrem ceny vyřazeného tanku a samotné miny), u jiných zbraňových systémů nedosažitelnou.

Nekontaktní rozněcovače těchto min, v jejichž konstrukci jsou zastoupeny multifunkční bloky s moderními senzory, jednoznačně řadí miny k vysoce účinné munici nejen se znaky umělé inteligence, ale pochopitelně i zákeřnosti. Spojení zákeřnosti s inteligencí je smrtící kombinace. Tyto vlastnosti spolu s možností minování na dálku v reálném čase (pomocí kontejnerových nosičů v podobě dělostřeleckých střel, raketových bojových hlavic či leteckých pum) dávají PT minám široké možnosti využití.

Multifunkční inteligentní rozněcovače PT ženijních min využívají ke své funkci optické, akustické, seismické a indukční senzory. Optické senzory detekují přijíždějící cíl ve viditelné i IČ oblasti. Akustické senzory snímají hluk pohonné jednotky pohybujícího se cíle, který je specifický pro každý druh cíle typu bojová technika a při snímání ve stereo režimu umožňují určit i polohu cíle vzhledem k mině.

Tanky o hmotnosti několika desítek tun vyvolávají při svém pohybu po bojišti otřesy půdy vyšší intenzity a mají proto unikátní seismický obraz, který je “čitelný” senzorem miny i při jejím uložení pod povrch terénu. Tanky jsou navíc tvořeny značným množstvím feromagnetického materiálu. Proto vyvolávají svou přítomností v určitém prostoru změny magnetického pole Země, které jsou detekovány indukčním senzorem miny. Indukční obraz umožňuje nejen spolehlivé odlišení tanku od jiných druhů těžké bojové techniky, ale i nalezení optimálního okamžiku pro funkci miny (u protidnových min – obr.3).Obrázek 3 - Kumulativní protidnová PT mina pronikající dnem korby tanku (1 - indukční senzor, 2 - elektronická jednotka rozněcovače s ostatními senzory, 3 – baterie, 4,5,6 – pojistky, 7 - výmetná náplň, 8 - počinová náplň, 9 - kumulativní náplň, 10 - tělo miny)

Pokud vyhodnotí všechny čtyři senzory přítomnost obrněného cíle v optimální poloze pro ničení, je mina iniciována a směrová náplň proniká dnem korby. Pokud není informace o cíli úplná, k odpálení miny nedojde, rozněcovač miny se po krátké době přepne do úsporného režimu a čeká na další obrněnou oběť.

Nejmodernější protistropní PT mina typu WAM (Wide Area Mine – „velkoplošná“ mina, tj. mina pokrývající svým účinkem velkou plochu terénu – obr.4) čeká na svůj obrněný cíl na povrchu terénu. Při jeho příjezdu se v dosahu miny vystřelí do výšky aktivní prvek. Ten skenuje terén a po objevení cíle jej ničí shora průbojným jádrem typu EFP, tedy obdobným způsobem, jako výše popsaná dělostřelecká submunice.Obrázek 4 - Protistropní mina typu WAM s průbojným účinkem (účinně pokrytá plocha terénu jednou minou cca 3 ha, cena miny okolo 50 000 USD)

Použitím inteligentních systémů detekce cíle a roznětu ve spojení s dálkovým minováním se ženijní miny stávají z dřívějších relativně jednoduchých prvků výzbroje velmi účinnými universálními bojovými prostředky, které i přes své relativně statické funkč¬ní řešení nalézají efektivní uplatnění i při vysoce dynamických způsobech vedení ozbrojeného boje.

Soudobé vzory vojenské inteligentní munice jsou výsledkem dlouhodobého vývoje, založeného na velkém množství zkušeností a kompromisů, vývoje doprovázeného úspěchy i nezdary. U sebelépe navržené munice s vysokým AIQ ukáže teprve dlouholetá praxe, zda je skutečně municí nejen účinnou, ale i bezpečnou a spolehlivou.

Inteligentní munici a zbraňovým systémům jistě patří budoucnost. I přes určitou schopnost autonomní a kreativní funkce a relativní samostatnost v řešení vybraných bojových situací si však člověk bude muset ponechat hlavní rozhodovací právo o použití systému, tj. pomyslný prst na spoušti. 

 
Nobel a jeho dynamit Tisk Email
Poradna - Technika

Celosvětově známý pojem dynamit je nodmyslitelně spojen se jménem Alfreda Nobela, švédského chemika, vynálezce a průmyslníka. Následující řádky poodhalují osudy tohoto výjimečného muže, který i přesto, že prožil většinu svého relativně krátkého života obklopen výbušninami, zemřel přirozenou smrtí.

Celý článek...
 
« ZačátekPředchozí1112131415DalšíKonec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, tuvalu domain transfer. Valid XHTML and CSS.