www.rucevzhuru.cz

Počítadlo
TOPlist
POPIS KAMERY

Olympus i-speed Olympus i-SPEED
Digitální vysokorychlostní kamera


www.olympus.com

Digitální vysokorychlostní kamera (High Speed Camera) Olympus i-SPEED je černobílá kamera určená pro záznam velmi rychlých dějů rychlostí až několik desítek tisíc snímků za sekundu. Hmotnost této unikátní kamery je 2 kg, rozměry š / v / d - 115 / 110 / 233 mm, napájení alternativně 220/110 V, popř. 12 V. Kamera byla vyvinuta japonskou společností OLYMPUS Optical Co. Ltd. Tokio a je vyráběna ve Velké Británii. Kamera, která byla použita k vytvoření představených záznamů, je majetkem Vysokého učení technického v Brně. Záznamy vznikly ve spolupráci katedry zbraní a munice Univerzity obrany s ústavem výkonové elektrotechniky a elektroniky VUT Brno a firmou Prototypa a.s. Brno.

Olympus i-speed s příslušenstvím

Vysokorychlostní kamera Olympus i-SPEED (na stativu vlevo) s příslušenstvím (zobraz. displeje, zdroj, stativy s výkonnými halogenovými lampami, jiné svět. zdroje , výměnné objektivy, paměťové karty, kabeláž aj.) Za zmínku stojí zdroj světla používaný pro fibroskopy, který je vhodný i pro pomocné osvětlení dutin při filmování (uprostřed snímku vedle zobrazovacího panelu).

Při rychlosti snímkování, resp. snímkovací frekvenci 1000 snímků za sekundu kamera dosahuje maximálního rozlišení obrazu 800 x 600 obrazových bodů. Kamera umožňuje také snímání vyšší frekvencí až do 33 000 snímků za sekundu. S rostoucím snímkovací frekvencí se však (při zachování velikosti snímaného obrazu) zmenšuje rozlišení obrazového záznamu. Snímkovací frekvence a odpovídající rozlišení, které lze na kameře nastavit, jsou uvedeny v tabulce 1. Při snímání děje je potom nutné zvolit kompromis mezi nastavenou frekvencí a jí odpovídajícím rozlišením tak, aby snímané děje byly v dostatečné kvalitě pro další zpracování. V tabulce č. 1 je zvýrazněn sloupec s parametry vhodnými pro pořizování záběrů střel pronikajících bloky náhradních materiálů, které vyplývají z možností kamery. Je tedy zřejmé, že možnosti kamery z hlediska rychlosti snímání nebyly zcela využity (při nejvyšší frekvenci snímání by byl záznam nekvalitní a pro další zpracování nepoužitelný).

Kvalitu záznamu je možné výrazně ovlivnit intenzitou osvětlení, resp. prosvětlení želatinového zkušebního bloku (u experimentů v oblasti ranivé balistiky). Proto je při snímání bloku během experimentu třeba použít výkonná halogenová svítidla nebo synchronizovanou soustavu blesků. Při pořizování záznamů uvedených na těchto stránkách byla použita halogenová svítidla umístěná za postřelovanými bloky. Osvětlení transparentních bloků bylo prováděno světlem generovaným bodovým zdrojem přes polopropustná matná stínidla zajišťující rozptýlení intenzity světelného toku.

Natáčené děje lze synchronizovat s funkcí kamery různými způsoby - například s časovacím zařízením elektronického odpalování s výstupním signálem v úrovni tranzistorové logiky TTL 5V, nebo jednoduchými optickými nebo akustickými čidly, reagujícími na záblesk nebo hluk výstřelu, popř. optickými hradly spouštěnými průletem samotné střely před jejím dopadem na zkušební blok. Uplatnění některého z uvedených principů automatického startu záznamu kamery je zvláště důležité pro bezpečnost obsluhy kamery při střelbě (kamera se nachází v ohroženém prostoru před zbraní) i pro dosažení optimálního okamžiku pro start záznamu a případného spouštění zábleskových zařízení (blesků).

Záznam snímaného děje je ukládán na paměťovou kartu (podobnou jako v digitálním fotoaparátu) s kapacitou 1 GB, odkud může být soubor snadno transportován do počítače. Kameru lze spojit také přímo s PC, na jehož pevný disk se po každém výstřelu příslušný záznam uloží. Po nasnímání děje lze uložený záznam okamžitě prohlížet i analyzovat s využitím software i-SPEED dodávaného k systému.

Snímkovací frekvence [fps] 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 8 000 10 000 15 000 20 000 33 000
Rozlišení X [bod] 800 576 448 384 320 288 256 224 160 128 96
Rozlišení Y [bod] 600 432 336 288 240 216 192 168 120 96 72
Zoom  1:1 1:1,4 1:1,8 1:2,1 1:2,5 1:2,8 1:3,1 1:3,6 1:5 1:6,3 1:8,3
Max. expoziční čas[us] 1000 500 333 250 200 166 125 100 66,7 50,0 30,3
Rozlišení záznamu a další parametry digitální kamery Olympus i-SPEED v závislosti na snímkovací frekvenci (rychlosti snímání)

Na začátek této stránky.

Created by © komenda.eu
2006